Neem contact met ons op: 06 149 777 63

Wet & regelgeving

Privacy
Er kan alleen overleg met derden plaatsvinden met uw toestemming. Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten dat u bij Haylife in behandeling gaat is gestart en hoe deze verloopt.

Toestemming voor behandeling bij kinderen
Omdat een kind minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar.
Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.
Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking, verwijs ik u verder naar:

www.kenniscentrum-kjp.nl

Kwaliteit
Met ingang 2017 zijn alle GGZ  verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden volgens de wetgeving. Hier treft u informatie over hoe Praktijk Haylife Basis GGZ georganiseerd heeft

Goedgekeurdkwaliteitsstatuutggz–vrijgevestigden Haylife kunt u in de link na lezen.

http://www.haylife.nl/wp-content/uploads/2017/01/kwaliteitsstatuut-alleen-lezen.pdf

Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn (Routine Outcome Measurement, ofwel ROM). Tijdens het eerste (intake)gesprek (beginmeting) en tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting) beantwoordt de cliënt een korte vragenlijst. De behandelaar krijgt zo een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten en kan samen met de cliënt het effect van de behandeling bespreken.

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben, neemt u dan eerst contact op met uw behandelaar. Zij zal haar best doen om uw klacht te verhelpen. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw mening onvoldoende resultaat heeft, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij het NIP (beroepsvereniging Nip.nl). U kunt hier ook de volledige beroepscode vinden

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085, 3500 GB Utrecht